Category خبر

سرمایه گذاران شاهد ظهور برخی مضامین مناسب بازار هستند

معامله گرانی که در بورس اوراق بهادار نیویورک روی زمین ماسک زده اند.

برندان مک درمید | رویترز

بازارهای بعدی چیست؟ با پایان انتخابات ، بدون توجه به اینکه جو بایدن یا دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا برنده شوند ، برخی از مضامین قدیمی دوباره در حال تجدید نظر هستند.

این تجمع به دلیل دیده شدن درآمد بهتر است

در مورد یک موضوع ، همه معامله گران اتفاق نظر دارند: افزایش بازار عمدتا به دلیل احتمال افزایش مالیات های شرکت ها و افراد در سال آینده نیست...

Read More