هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده می بایست با اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اصلی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای ارتقا عجله و قدرت خودرو گزینه به کار گیری قرار می‌گیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید همین آیتم یکی از موردها ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می شود و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک کار دشوار و مستضعف به دانش منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها اتومبیل بالا می‌رود و افراد توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌کنند که نصب همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ایجاد این قطعه کلیدی دارد، دوران و هزینهای می باشد که شما باید برای آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام همین رخداد اساسی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، سریع و آسانتر میباشد و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.