مدیریت حقوق دیجیتال

شورای آمریکایی نابینایان و بنیاد آمریکایی نابینایان. بنیاد نرم افزار آزاد (23 ژوئیه 2009). “جف بزوس، مدیر دلیل آمازون، بابت حذف مکتوب الکترونیکی Kindle عذرخواهی می کند. بنیاد نرم افزار آزاد از آمازون می خواهد کتابخوان الکترونیکی را آزاد کند.” انتشار چنین قابل انعطاف افزارهایی به خواسته نقض یا تشویق دیگران به نقض حق چاپ ممنوع است. رمزگشایی انجام شده به خواسته دستیابی به امکان همکاری سیستم ادله های منشا گشوده حیاتی سیستم های اختصاصی مراقبت می شود. به راحتی تماشا می شود که همه کدهای بسط یافته برای مشابه سازی به طور معمول کدهای بدون پول و/یا منحصربه‌فرد نیستند. یک برنامه غیررایگان یا این که منحصر تحت کنترل توسعه و گسترش دهنده آن است و به عنوان ابزاری فعالیت می کند تا به توسعه دهنده کنترل بر کاربران را بدهد. تولید و انتشار فناوری که به کاربران اجازه می دهد حصر های کپی را بدور بزنند، چگالی انگاری می کند. GNU Make Unleashed (جان گراهام-کامینگ) تیم ای از مقالات ماهانه جان در گزینه استعمال از ایجاد گنو است. جان لیدن (8 مارس 2010). “Ubisoft اصلی طوفان DDoS ضد DRM لغو شد”. بیستمین سالگرد به دنیاآمدن GNU parallel در 06/01/2022 است. در مورد ولادت اکثر بخوانید. موازی گنو اکثر اوقات می تواند به عنوان جایگزینی برای xargs یا cat|استفاده شود ضربه شدید. محتوا اهمیت یک پرچم پخش جاسازی شده است که کارت آن را بررسی می کند تا تصمیم بگیرد که آیا محتوا می تواند توسط یک کاربر یگانه تماشا شود یا خیر. MacOS همچنین حساس ویژگی های DRM می باشد که به جهت محدود نمودن کاربر طراحی شده است. علاوه بر این، پلتفرم هایی مانند Steam ممکن می باشد اصلی مکانیسم های DRM باشند. همچنین ممکن هست ناشر فایل، نویسنده، تاریخ ایجاد، تاریخ دانلود و یادداشت های متعدد باشد. هند معاهده حق نسخه‌برداری WIPO یا این که معاهده عملکردها و آواگرام WIPO را امضا نکرده است. اسرائیل یک عدد از امضاکنندگان معاهده حق انتشار WIPO نیست. سازمان جهانی مالکیت فکری از معاهده حق ورژن برداری سازمان جهانی مالکیت معنوی (WCT) حمایت می نماید که کشورها را ملزم می نماید قوانینی را علیه به دور زدن DRM اوضاع و احوال کنند. چین مدعی حمایت از حقوق مالکیت معنوی است، هر چند سازمان تجارت جهانی (WTO) “تصمیم گرفته هست که قوانین حق چاپ چین همان کارایی را به جهت اتباع غیر چینی که به جهت شهروندان چینی ارائه می دهد، مطابق مهم کنوانسیون برن” و “تصمیم دارد” قوانین کپی رایت چین رویه‌های اجرایی را ارائه نمی کند تا امکان اقدام مؤثر در برابر هرگونه مبادرت نقض حقوق و دستمزد مالکیت معنوی را فراهم کند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها عمده در مورد کلیک کنید لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.