دریچه ی سقفی چهار طرفه Ceiling Diffuser(4way) RMCD4 – شرکت رهاب صنعت

روزنه سقفی دو طرفه برای تامین هوای تازه و یا توشه حرارتی و برودتی مورد نیاز در هر فضا به کار گیری می شود.محل کارگزاشتن همین دریچه بر روی سقف می دریچه سقفی تهویه باشد. به روزنه هایی که بر روی دیوار به منظور تهیه هوای ساخت شده بوسیله منبع، که از روش سیستم کانال کشی به محفظه منقل می شود، دریچه تنطم هوای دیواری گفته می شود. از روزنه های کولر سقفی هوا در اکثر حالت ها مخصوص هوای رفت و گهگاه زمان ها به جهت رجوع و برگشت هوا بهره برداری خواهد شد. روزنه سقفی تایلی اصلی روزنه گرد نیز میتواند جهت مکِشِ هوا وهم دمِشِ هوا بکار رود.لازم به ذکر است درصورت به کارگیری از این روزنه سقفی جهتِ سیستم برگشت ،لزوماً نیازی به استعمال از دمپر نیست. همین موسسه فنی بسته به نیاز کارفرما و شرایط اقلیمی، روزنه های سقفی گرد تخت و پر رنگ را همپا مهم ترک پیچ در قاب، دمپر پشت دریچه ای پروانه ای و نیم صفحه، تبدیل پشت روزنه به جهت معبر و شبکه فلکسی بل، دریچه باطن تایل آرمسترانگ و در اشکال رنگ های پودری الکترواستاتیک کوره ای ایجاد می نماید. همین دریچه ها بدلیل جور ساخت در اشکال کلاف پهن و کلاف به دور گشوده قابل ایجاد می باشند و فقط تفاوت آن ها در کادر آن‌ها می باشد. امروزه متخصصان به سراغ ایجاد روزنه هایی رفته اند که خیر صرفا به عنوان دمنده سرما کار می کند بلکه به تیتر دمنده گرما نیز در فصل سرما باشد. در صورت نیاز مشتری می توان دریچه را ملازم حساس رخنه پیچ در قاب، دمپر پشت روزنه ای پروانه ای ، دمپر پشت دریچه ای نیم صفحه ، تبدیل پشت روزنه جهت شبکه فلکسی بل، روزنه داخل تایل آرمسترانگ و در اشکال مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک تولید نمود. که در اشکال متمایز از جمله، روزنه دیواری و یا سقفی با کالا های مختلف در بازار وجود دارد. روزنه سقفی چهارطرفه جهت هوای رفت ، رجوع وتخلیه وهمچنین به مراد هردوهدف تهویه مطبوع به این معنی که سرمایش وگرمایش نیز استعمال می شوند. همین دسته از سیستم های تهویه مطبوع به صورت مستطیل طراحی شده و برای ایجاد و توزیع برودت و حرارت در فضاها و مکان های گوناگون مانند هتل ها، مراکز درمانی، تجاری و واحدهای ساختمانی و مسکونی، در طیف بزرگ و گسترده ای مورد به کارگیری واقع می شوند. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت قیمت دریچه سقفی چهار طرفه وب وبسایت خویش باشید.