خرید بالش بارداری دی روحه ارزان در تهران

تولد مرده و خوابیدن به پشت در دوران بارداری بالش بارداری یو شکل فرق بالش بارداری یو و سی شکل تحقیقات جدید نشان می دهد خوابیدن به پشت در بازه بارداری می تواند با قطع جریان خون به نوزاد ، خطر مرده زایی را ارتقاء دهد. یک مطالعه اخیر نشان اعطا کرد که خوابیدن به پشت به طور متوسط ​​11.2 درصد جریان خون در بند ناف را کاهش می دهد. اکسیژن وصال به نوزاد متولد شده در رحم بیش از شش % نسبت به زمانی که زنان به پهلو خوابیده اند کمتر می یابد. همین مطالعه سبب ساز شده کارشناسان هشدار دهند که خوابیدن به پشت در سه ماه اخیر می تواند به نوزادان آسیب برساند. آنان می گویند ممکن میباشد جریان خون به نوزاد متولد شده در رحم از نحوه بند ناف را کمتر دهد. آنان به زنان آبستن پیشنهاد کرده اند که به پهلو بخوابند تا خطر به دنیاآمدن مرده در ماههای آخر کاهش یابد. همین جایی هست که می تواند به شما کمک نماید تا کنار خود باشید. بهترین بالش بارداری به جهت شما؟ آیا شما تصمیم می گیرید که آیا ارزش داراست پول را برای یک بالش منحصر طراحی کنید؟ به حیث می رسد که اکثر وقت ها هنگام بررسی برخی از بالش ها به حیث می رسد که آن ها مثل یک بالش استاندارد بدن هستند. و ممکن هست فکر نمایید که بالشهای ساده زیادی در اختیار دارید. بالش بارداری سی صورت من ما‌درها زیادی را می شناسم که داعیه می کنند سوای بهترین بالش بارداری که می توانستند بخرند ، نمی توانستند کنار بیایند. این‌که آیا بها آن را دارااست یا نه برای شما به مورد ها تحت بستگی دارد: 1. چقدر به خواب خود اهمیت می دهید. 2. چه میزان پول می بایست هزینه کنید. 3. شب چه میزان غمگین هستید. اشکال بالش های بارداری 1. بالش تن بارداری به صورت C همین بالش به جای U. مانند C است. همین شکل به بالش بارداری امداد می نماید تا در اطراف تن شما منحنی داشته باشد تا نیز پشت و نیز دست انداز شما را پشتیبانی کند ، در حالی که دیگران جلو و پشت شما را منحنی نمی دهند. اگر دوست دارید به پهلو بخوابید ، این بالش ممکن می باشد تعیین لطف برای شما باشد. 2. بالش تن بارداری به رخ U بالش حاملگی به صورت U به رخ یک U میباشد و در اطراف شما کلیدی شما در مرکز U قرار گرفته است. دقت داشته باشید که همین بالش بسیار بزرگ هست و فضای زیادی را در رختخواب شما اشغال می کند. . نحوه به کارگیری از بالش های بارداری بالش بارداری از کجا بخرم 3. بالش گوه بارداری همین “گوه” کوچکتر و اغلب مناسب تر از بالش های بارداری دیگر است. به جهت پشتیبانی از یک منطقه هدفمند مانند ضربه یا این که پشت شما طراحی شده است. شما گوه را به تحت شکم خویش بلغزانید تا وزن برجستگی شما کمتر یابد. 4. بالش بادی بارداری امیدوارم تخت بزرگی داشته باشید! چون این بزرگترین مورد بالش بارداری موجود است. اگر دوست دارید بر روی شکم بخوابید ، همین ممکن می باشد بهترین آیتم به جهت شما باشد. زمان خرید کردن یک بالش بارداری چه نکاتی را باید در حیث بگیرید من نمی خواهم شما در اولی فروش فرو بروید که می بینید بالش آنان است. به این ترتیب بی تردید قبل از خرید مورد ها ذیل را در نظر بگیرید: 1. آیا می خواهید بالشی سفت یا نرم بخرید؟ تصمیم بگیرید که چه احساساتی در برابر کمر یا این که دست انداز شما احساس می شود؟ 2. به چه صورت می خوابید؟ آیا به پهلو ، پشت یا شکم می خوابید؟

مطالب دیدنی
شرکت هایی که با Covid-19 سازگار شده اند نیز می توانند برنده پس از واکسن باشند

بالش بارداری