آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

محلول رقیق شده آب اکسیژنه تا چه زمانی استوار است؟ وایتکس یا این که هیپوکلریت سدیم محلولی حاوی ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم (Nacl) در آب به رنگ زرد است که به عنوان گند زدا، بو زدا، رنگ زدا و سپید کننده آیتم استفاده قرار می گیرد. 3 درصد پراکسید هیدروژن موجود در بازار، زمان به کار گیری در سطوح، یک ضد عفونی کننده استوار و اثرگذار اب اکسیژنه برای جرم گوش است. پراکسید هیدروژن (H۲O۲) ذیل اسم آب اکسیژنه مشهور است که اسیدی ضعیف و مایعی رنگبر هست و به مقدار کم در جو و بعضا گیاهان به وجود میآید. به جهت تولید آب اکسیژنه، سه فرایند کلیدی وجود دارااست که پرکاربردترین آن، آب اکسیژنه گشوده می باشد یا این که اسید اکسیداسیون آنتراکینون است. آب اکسیژنه به طور کلی در صنعت کاغذ، صنعت های شیمیایی، صنعت نساجی، تصفیه پساب، پیشران موشک و اژدر و بعضی مورد ها ویژه کاربرد داراست که پرورش مصرف در همگی موارد به جز صنعت ورقه صعودی پیشبینی میشود. تجزیه خود به خود این ترکیب، اکسیژن آزاد می کند که پرورش ریشه گیاه را افزایش می دهد و به درمان پوسیدگی ریشه (مرگ ریشه سلولی به برهان نبود اکسیژن) و اشکال دیگر آفات یاری می کند. از مواد تمیز کننده متعدد به طور به طور همزمان استفاده نکنید، بعضی از مواد شیمیایی خانگی در رخ مخلوط گازهای سمی و خطرناکی آزاد می کنند. آب اکسیژنه چگونه جداسازی می شود ؟ آب اکسیژنه می تواند خود به خویش به آب و اکسیژن جداسازی شود. هیدروژن پراکسید یک عامل ضد باکتریایی می باشد که صرفا از آب و اکسیژن تشکیل شده و شایع ترین پراکسید معدنی است. جزء‌جزء‌کردن این ماده سبب ساز ساخت رادیکالهایOH می‌شود که بیش از یک سری ثانیه در دسترس نیستند و در این مدت اصلی خاصیت شدید اکسیدکنندگی خود، مواد آلی و معدنی را اکسید میکند. ولی از قبل از استعمال از پراکسیدهیدروژن در موردها بالا مطلقا اصلی دکتر مشورت نمایید. دهن شویه یا شستشو دهنده های اهمیت فشار (Irrigation) بوسیله مریض یا دندانپزشک بکار می رود. از این روش، می توان به جهت از بین بردن لکه های فرش و مبل هم استعمال کرد. همین تفاوت به اثرات لینک هیدروژن نسبت دیتا می شود که در موقعیت گازی وجود ندارد.

مطالب دیدنی
Is Forex Training A Scam?